Νέα

Μήνας καταπολέμησης της λύσσας. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της επανεμφάνισης της λύσσας στην Ελλάδα, μειώνουμε την χρέωση του εμβολίου 30%. ...