Μήνας καταπολέμησης της λύσσας.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της επανεμφάνισης της λύσσας στην Ελλάδα, μειώνουμε την χρέωση του εμβολίου 30%.